Schotbalkenloods

Op het eerste gezicht valt dit eenvoudige ogende gebouw niet direct op. Pas als je je gaat verdiepen in de achtergrond en de functie van dit bouwwerk komt de (water)geschiedenis tot leven.

De oorspronkelijke bestemming van de loods is niet achterhaald, maar waarschijnlijk werd het bouwwerk, evenals de verderop gelegen kleinere houten loods, gebruikt voor de opslag van houten schotbalken en materialen. De houten balken werden gebruikt om de inlaatopeningen in de ernaast gelegen schotbalkkering af te sluiten. Dit gebeurt bij hoogwater en in vroeger tijden bij het stellen van inundaties.

Op en rondom fortterreinen zijn in de loop der decennia houten, stenen en metalen loodsen tot stand gekomen om te dienen als (provisorische of permanente) bergruimte, opslag, onderkomen voor mensen of materieel, hospitaal, brandweer, paardenstal, wachthuis, enz.

Ook deze schotbalkenloods wordt tot deze categorie opslagplaatsen gerekend. Een groot deel van deze loodsen zijn inmiddels vergaan, gesloopt, of vervangen. Deze loods staat al rond 1874 aangeduid op diverse kaarten. Op oude luchtfoto’s uit 1924 is de schuur ook te zien. Deze schotbalkenloods is van een type dat weinig voor komt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De architectuurhistorische waarden zijn daarom hoog omdat het gebouw een uiting geeft aan de militair-strategische bouwkunde, die gebaseerd is op het systeem van inundatie en verdediging.

Tot voor kort was het watermanagement er altijd op gericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Tegenwoordig is de wens om water zo lang mogelijk vast te houden, zoals vroeger te inunderen, om het weer terug te krijgen in de kringloop.

De schotbalkenloods kan bij uitstek een geschikte locatie worden om ook in de toekomst het (water)verhaal verder uit te dragen. Een eerste stap is gemaakt met het onderbrengen van deze 3D tentoonstelling.

Meer uitleg over de functie van de Schotbalkenloods (pdf, 890 KB)