Beschermd wonen

Bij Beschermd Wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Bij Beschermd Thuis woont u meestal zelfstandig in een eigen woning of instellingswoning. Dit wordt allebei ‘Beschermd Wonen’ genoemd. 

Informatie over beschermd wonen Binding