Meldpunt misstanden particuliere verhuur

Medio 2023 is er een nieuwe wet in werking getreden, te weten de Wet goed verhuurderschap. Deze wet verplicht alle gemeenten in Nederland om een meldpunt in te richten waar huurders van een particuliere huurwoning een melding kunnen doen van ongewenst gedrag van hun verhuurder.

Particuliere verhuurders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan:

  • het voorkomen van discriminatie en intimidatie
  • het vragen van een redelijke vergoeding voor servicekosten
  • en een maximum waarborgsom.

Huurders moeten weten wat hun rechten en plichten zijn en er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn. Met deze wet krijgt de gemeente meer mogelijkheden om tegen overtredingen van particuliere verhuurders op te treden. 

Deze wet geldt niet voor huurders die van een woningcorporatie een woning huren. In Wijk bij Duurstede gaat het dus niet om huurders van Woonin, Heuvelrug Wonen, WoonZorg Nederland en Mooiland.

Op deze webpagina van de gemeente staat binnenkort een formulier waarmee u een klacht kunt melden over uw verhuurder. Na ontvangst van uw klacht wordt deze beoordeeld en zal de gemeente nagaan in hoeverre het nodig is om met u en/of de verhuurder in contact te treden.