Starterslening

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de starterslening aan. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank.

De starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt kan zo soms tóch gekocht worden.

De kosten voor een starterslening bestaan uit:  

 • Afsluitkosten (€750)
 • Borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (NHG) (0,7%)
 • Notariskosten
 • En na 3 jaar mogelijk kosten voor een hertoets (€155).

Vanuit het Rijk gelden de volgende voorwaarden voor startersleningen:

 • De starterslening is nooit meer dan 20% van de koopsom van de woning.
 • De totale kosten voor de woning zijn niet hoger dan de kostengrens volgens de NHG-norm.
 • De starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning.

De gemeente heeft daarnaast nog een aantal voorwaarden opgesteld

De starter moet aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen:

 • De starterslening is maximaal € 35.000.
 • De leeftijd van de starter is maximaal 35 jaar (oudste persoon in het huishouden).
 • De starter:
  • woont op het moment van de aanvraag in de gemeente
  • of is in de gemeente Wijk bij Duurstede geboren
  • of heeft in de laatste 10 jaar minimaal 6 jaar in de gemeente gewoond.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zorgt voor:

 • de aanvraag
 • de financiële toets die bepaalt of u echt in aanmerking komt voor de lening
 • het verstrekken van de lening

De starterslening is een revolverend fonds

Dit betekent dat het uitgeleende geld weer terugkomt, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Het budget dat de gemeente voor de starterslening beschikbaar heeft, is beperkt. Het SVn behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het geld op is, zet de gemeente de mogelijkheid om een lening aan te vragen stop.

Heeft u inhoudelijke vragen? 

Bel met SVn via 088-253 94 00 of bekijk de website van SVn

Heeft u vragen of belangstelling?

Neem dan contact op met de beleidsadviseur wonen van de gemeente.

Stel uw vraag via het contactformulier of bel met 0343-595 595