Spelregels Zelfbeheer

Hieronder vindt u de spelregels die gelden voor het zelfbeheer van openbaar groen.

De gemeente verwacht dat u:

 • regelmatig zwerfvuil verwijdert.
 • de beplanting of haagvoet zoveel mogelijk onkruidvrij houdt.
 • bij de hagen de haagvoet vrijhoudt van opslag.
 • alle aanwezige beplanting knipt, snoeit of maait.
 • minimaal 2 keer per jaar de hagen tot het oude hout knipt. (eind mei/juni en september/begin oktober). Dit is ongeveer 80 cm hoog en ongeveer 50 cm breed.
 • geen chemische onkruidbestrijding gebruikt.
 • alleen na toestemming van de gemeente de aanwezige beplanting verandert.
 • er voor zorgt dat het groen het uitzicht van het verkeer niet belemmert.

Het beheer en onderhoud van de groenstrook moet een openbaar karakter uitstralen

 • U mag hier geen bouwwerken plaatsen.
 • U mag u geen hekwerken, hagen, schuttingen, banken en plantenbakken etc. plaatsen.

U houdt rekening met de flora en fauna

 • Het nest of de verblijfplaats van dieren mag u niet verstoren.
 • Bel bij twijfel met de gemeente: 0343-595 595.

 • De gemeente snoeit de bomen. U mag niet zelf snoeien en dingen in of aan bomen hangen.
 • De gemeente blijft eigenaar van de grond.

De gemeente en nutsbedrijven hebben het recht om werk-zaamheden uit te voeren

 • Daarbij proberen zij om de beplanting die er staat, te bewaren.
 • De gemeente bespreekt vooraf met u als er werkzaamheden staan te gebeuren.
 • Een uitzondering hierop is als het gaat om onverwachte noodsituaties.

Leidt het niet doen van (het juiste) onderhoud, terwijl dat wel had gemoeten, tot schade of onveiligheid?

 • De gemeente kan de zelfbeheerder hierop wijzen.
 • Samen bespreken de gemeente en de zelfbeheerder welke vervolgacties nodig zijn.

Het vrijkomende groenafval/hagenknipsel mag u tijdens de openingstijden gratis bij de gemeentewerf brengen

 • Heeft u veel snoeiafval? Vraag de gemeente dan om het op te halen.
 • De gemeente plant het ophalen van het snoeiafval dan in.
 • Zorg dat het snoeiafval ligt op de van te voren afgesproken plek.

De zelfbeheerder gebruikt bij het onderhoud eigen gereedschap en vervoer

 • Heeft u geen gereedschap? Vraag bij de gemeente een gereedschapspas aan.
 • Hiermee mag u gereedschap van de gemeente lenen.

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd

 • Bij opzegging geldt voor beide partijen, behalve bij spoedeisende gevallen, een opzegtermijn van drie maanden.
 • Vóór de opzegging heeft de gemeente eerst een gesprek met u.
 • Gaat u verhuizen dan horen we dat graag van u.

Veiligheid is erg belangrijk. U neemt maatregelen, die voor uw veiligheid zorgen.

U let bij de werkzaamheden goed op: 

 • uw eigen veiligheid (handschoenen, eventueel veiligheidsbril).
 • de veiligheid van de omgeving (weggebruikers, voetgangers en spelende kinderen).
 • dat de brandkranen, verdeelkasten, verkeersborden en straatnaamborden goed te zien zijn en blijven.

U heeft bij de gemeente nagevraagd of er kabels en leidingen in uw gebied voor zelfbeheer liggen

In ieder geval graaft u voorzichtig en slaat u niet zomaar palen in de grond.

Goed om te weten: U bent als zelfbeheerder zelf verantwoordelijk, als anderen of uzelf gewond raken of schade hebben opgelopen door uw zelfbeheerwerk

 • De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk.
 • Dekt uw eigen verzekering de schade niet? Maak dan gebruik van de vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Pagina Vrijwilligersverzekering