Begrafenis, urn bijzetten of een gedenkteken plaatsen

De gemeente heeft 3 begraafplaatsen

 • de begraafplaats Groenewoud in Cothen
 • de algemene begraafplaats in Langbroek
 • de algemene begraafplaats Steenstraat in Wijk bij Duurstede
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Begrafenis of urn bijzetting melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning gedenkteken aanvragen

Wat heeft de begrafenisondernemer nodig bij het melden van een begrafenis of urn bijzetting?

 • naam van de overledene
 • geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
 • datum en plaats van overlijden en begraven/cremeren
 • naam van de begraafplaats
 • uw naam en adres
 • termijn van uitgifte
 • grafgegevens

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd

Als deze tijd voorbij is ontvangt u van de gemeente hierover een brief  met antwoordformulier. U heeft de keuze uit:

 • U verlengt de grafrechten voor een nieuwe periode. 
 • U verlengt de grafrechten niet en doet er afstand van. De grafrechten komen te vervallen op de einddatum.

Is de rechthebbende van het graf overleden?

 • U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.
 • Doe uw verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende. Dit verzoek doet u schriftelijk.

Bij het graf van een overledene mag u een gedenkteken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin

 • U heeft hier een vergunning voor nodig.
 • Meestal regelt de steenhouwer dit.

Het gedenkteken moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • Uw gedenkteken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen.
 • Uw gedenkteken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan.
 • U moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

De volgende gegevens heeft u nodig om de vergunning aan te vragen:

 • uw naam en adres
 • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst
 • het grafnummer.

 • De gemeente onderhoudt de begraafplaatsen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf.

Na een crematie krijgt u de as van de overledene niet meteen mee

 • De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven.
 • De urn blijft op het crematorium.
 • Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld:
  • de as verstrooien
  • mee naar huis nemen
  • of laten bijzetten in een urnenmuur.

De kosten van het verstrooien van as zijn € 193.

Wilt u de as verstrooien?

U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

 • de verharde weg
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • crematoriumterreinen

Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen.

Waar vraagt u de ontheffing aan?

 • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
 • De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag.
 • Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.