Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

De BSR te Tiel voert de meeste lokale belastingen voor de gemeente Wijk bij Duurstede uit.

U kunt bij de BSR onder andere terecht voor:

Hoe neemt u contact op met de BSR?

 • telefoonnummer: 0344-704 704
 • Het bezoekadres is: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

 • U betaalt aan de gemeente ieder jaar reinigingsheffing.
 • De reinigingsheffing bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

 • Het reinigingsrecht is voor bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke vuilnisophaaldienst.
 • Heeft u een onderneming en maakt die gebruik van deze dienst? Dan krijgt u jaarlijks een aanslag.
 • Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking moeten de reinigingsrechten betalen.

 • De afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.
 • De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.
 • De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.
 • Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.
 • Van toepassing is de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
 • Bent u het niet eens met de aanslag voor de afvalstoffenheffing? U kunt binnen 6 weken na verzending van de aanslag bezwaar maken.

Een automatische incasso kunt u op de volgende manieren aanvragen:

 • via MijnBSR
 • via de machtigingskaart aan de achterzijde van uw aanslagbiljet
 • via een schriftelijk (ondertekend) verzoek. Stuur uw verzoek naar:
  • BSR
  • Postbus 18
  • 4000 AA Tiel

Meer informatie over de automatische incasso vindt u op de website van de BSR.

Betalen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? U kunt dan bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

De BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

 • het waterschap Rivierenland
 • de Avri
 • de gemeente Culemborg
 • de gemeente Geldermalsen
 • de gemeente Lingewaal
 • de gemeente Maasdriel
 • de gemeente Montfoort
 • de gemeente Neerijnen
 • de gemeente Tiel
 • de gemeente West Maas en Waal
 • de gemeente Wijk bij Duurstede
 • de gemeente IJsselstein.