Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Wat is een dwangsom?

Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend bij de gemeente, dan moet de gemeente tijdig een beslissing nemen. Als de overheid niet op tijd beslist, heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. De bedragen vindt  u op de website van de Rijksoverheid

Heeft de gemeente niet op tijd reageert?

U kunt recht hebben op een dwangsom.

Wat is de procedure?

Is de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing? U moet u dit zelf schriftelijk melden.

Gebruik hiervoor het formulier "dwangsom bij niet tijdig beslissen" van de Rijksoverheid.

Stuur het formulier per post op naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de afdeling die uw bezwaar of aanvraag behandelt
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

 • U mag het poststuk ook afgeven bij de gemeente.
 • Het is niet mogelijk om de ingebrekestelling per mail of fax in te dienen.

De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen

 • Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing? U heeft dan recht op een dwangsom.
 • Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde dwangsom wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • De gemeente moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet.
 • Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is.
 • Een redelijke termijn kan variĆ«ren van enkele weken tot enkele maanden.
 • De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

 • Er is een wettelijke termijn waarin de gemeente op uw bezwaar moet reageren.
 • Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie, zoals bij de gemeente Wijk bij Duurstede het geval is, is dit doorgaans maximaal 18 weken.
 • Let op: op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen.

 • De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden.
 • Afhankelijk van de aanvraag of bezwaar is dit meestal maximaal 6 weken.

U heeft geen recht op een dwangsom als:

 • de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
 • de aanvrager geen betrokkene is
 • de aanvraag niet volledig is.

Let op: Gaat het om een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)? U heeft geen recht op een dwangsom.