Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Wat is een dwangsom?

Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend bij de gemeente, dan moet de gemeente tijdig een beslissing nemen. Als de overheid niet op tijd beslist, heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. De bedragen vindt  u op de website van de Rijksoverheid

Heeft de gemeente niet op tijd reageert?

U kunt recht hebben op een dwangsom.

Wat is de procedure?

Is de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing? U moet u dit zelf schriftelijk melden.

Gebruik hiervoor het formulier "dwangsom bij niet tijdig beslissen" van de Rijksoverheid.

Stuur het formulier per post op naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de afdeling die uw bezwaar of aanvraag behandelt
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

  • U mag het poststuk ook afgeven bij de gemeente.
  • Het is niet mogelijk om de ingebrekestelling per mail of fax in te dienen.

De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen

  • Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing? U heeft dan recht op een dwangsom.
  • Is er meer dan 1 aanvrager? De verschuldigde dwangsom wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.