Bezwaar en beroep

Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een beslissing van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om daar iets aan te doen.

Als eerste kunt u bezwaar maken tegen die beslissing.

Dit kan nadat u een beschikking heeft ontvangen waarin de beslissing staat beschreven.

Wordt uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afgewezen?

U kunt hier dan tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Jaarverslag 2019 bezwarencommissie (pdf, 269 KB) Vergaderschema bezwarencommissie 2021 (pdf, 2.70 KB)