Gemeentelijk toezicht

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig?

U mag starten met de bouw of verbouwing, zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Hoe meldt u dit bij de gemeente?

Geef u melding uiterlijk één dag voor dat u begint met de bouw of verbouwing door via info@wijkbijduurstede.nlLet op: vergeet niet uw zaaknummer te noemen in het onderwerp.

Is de bouw of verbouwing gereed en klaar voor ingebruikneming?

U meldt dit direct via info@wijkbijduurstede.nlLet op: vergeet niet uw zaaknummer te noemen in het onderwerp.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert:

  • Of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning.
  • Op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid).
  • De aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden?

De inspecteur bouw- en woningtoezicht kan het werk stilleggen.

Bezit u een woning, woonwagen of ander bouwwerk en voldoet dit niet aan de regels?

De gemeente kan u verplichten dit te verbeteren. De bouwregels zijn regels over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De gemeente neemt contact met u op en bepaalt hoe snel u de verbeteringen moet door-voeren.

Mag u vergunningvrij bouwen?

De gemeente controleert achteraf of u binnen de voorwaarden van vergunnings-vrij bouwen bouwt

Voldoet uw bouwwerk niet?

U moet dan alsnog een omgevingsvergunning aanvragen (als dit mogelijk is) om uw bouwwerk te legaliseren. Het kan zijn dat u uw bouwwerk moet aanpassen of in het ergste geval: slopen. Doe daarom voor u met uw werkzaamheden begint de vergunningscheck op de website van het Omgevingsloket.