Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen?

U heeft vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van:

 • wonen
 • ruimte
 • natuur
 • milieu

Binnen een omgevingsvergunning is het dus mogelijk om meerdere onderdelen tegelijk aan te vragen. De omgevingsvergunning:

 • vraagt u aan bij één loket, het omgevingsloket
 • wordt via één procedure behandeld waarna u een besluit ontvangt.
Het omgevingsloket Kenniscentrum Omgevingsvergunning

Welke vergunning vallen binnen de omgevings-vergunning?

Vergunningsvrij bouwen

Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan:

Regels waar u zich aan moet houden De Rijksoverheid

Binnen de omgevingsvergunning zijn er twee procedures mogelijk

De reguliere procedure

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • De gemeente maakt de ontvangst van de aanvraag bekend in ‘t Groentje (Wijks Nieuws) en online via bekendmakingen.
 • De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op de aanvraag.
  De gemeente mag deze periode één keer met 6 weken verlengen.
 • De gemeente maakt het besluit op de aanvraag bekend in ‘t Groentje (Wijks Nieuws) en online via bekendmakingen.
 • Het is mogelijk om binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend bezwaar te maken tegen de vergunning.  

De uitgebreide procedure

 • Deze procedure komt voor bij complexere projecten waar de maatschappelijke gevolgen ingrijpender zijn. Bijvoorbeeld het afwijken van het bestemmingsplan of bij het veranderen bij een milieu-inrichting.
 • De gemeente moet binnen is 26 weken een besluit nemen op de aanvraag. ​​​​​De gemeente mag deze periode één keer met 6 weken verlengen.
 •  De ontwerpbeschikking ligt 6 weken ter inzage
 • Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbeschikking.
 • Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de vergunning

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?

U heeft nodig één of meerdere bouwkundige tekeningen. De tekeningen moeten op schaal zijn. Op de tekeningen moeten o.a. ook maatvoering staan.  Meestal bestaat de aanvraag uit twee setjes tekeningen. Een tekening van de situatie zoals het nu is en een tekening van de nieuwe situatie. Denk bijvoorbeeld aan volgende tekeningen:

 • de plattegronden van iedere (relevante) verdieping van het bouwwerk (bestaand en nieuwe situatie)
 • de lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuwe situatie)
 • de (relevante) gevelaanzichten (bestaand en nieuwe situatie)
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen aangegeven op de tekeningen (bestaand en nieuwe situatie)
 • constructieve hoofdopzet van het bouwwerk. De definitieve constructie-berekeningen mag u achteraf inleveren
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100 m² of groter?

Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

Afspraak maken bouwbalie Een omgevingsvergunning aanvragen