Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen?

U heeft vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van:

 • wonen
 • ruimte
 • natuur
 • milieu

Binnen een omgevingsvergunning is het dus mogelijk om meerdere onderdelen tegelijk aan te vragen. De omgevingsvergunning:

 • vraagt u aan bij één loket, het omgevingsloket
 • wordt via één procedure behandeld waarna u een besluit ontvangt.
Het omgevingsloket Informatiepunt leefomgeving

Welke vergunning vallen binnen de omgevings-vergunning?

Vergunningsvrij bouwen

Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan:

Regels waar u zich aan moet houden De Rijksoverheid

Binnen de omgevingsvergunning zijn er twee procedures mogelijk

De reguliere procedure

 • Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • De gemeente maakt de ontvangst van de aanvraag bekend in ‘t Groentje (Wijks Nieuws) en online via bekendmakingen.
 • De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op de aanvraag.
  De gemeente mag deze periode één keer met 6 weken verlengen.
 • De gemeente maakt het besluit op de aanvraag bekend in ‘t Groentje (Wijks Nieuws) en online via bekendmakingen.
 • Het is mogelijk om binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend bezwaar te maken tegen de vergunning.  

De uitgebreide procedure

 • Deze procedure komt voor bij complexere projecten waar de maatschappelijke gevolgen ingrijpender zijn. Bijvoorbeeld het afwijken van het bestemmingsplan of bij het veranderen bij een milieu-inrichting.
 • De gemeente moet binnen 26 weken een besluit nemen op de aanvraag. ​​​​​De gemeente mag deze periode één keer met 6 weken verlengen.
 •  De ontwerpbeschikking ligt 6 weken ter inzage
 • Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbeschikking.
 • Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de vergunning

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?

U heeft nodig één of meerdere bouwkundige tekeningen. De tekeningen moeten op schaal zijn. Op de tekeningen moeten o.a. ook maatvoering staan.  Meestal bestaat de aanvraag uit twee setjes tekeningen. Een tekening van de situatie zoals het nu is en een tekening van de nieuwe situatie. Denk bijvoorbeeld aan volgende tekeningen:

 • de plattegronden van iedere (relevante) verdieping van het bouwwerk (bestaand en nieuwe situatie)
 • de lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuwe situatie)
 • de (relevante) gevelaanzichten (bestaand en nieuwe situatie)
 • de principedetails (gegevens over het uiterlijk van het gebouw)
 • de bestemming van de ruimten en gebouwen aangegeven op de tekeningen (bestaand en nieuwe situatie)
 • constructieve hoofdopzet van het bouwwerk. De definitieve constructie-berekeningen mag u achteraf inleveren
 • de technische informatie die bewijst dat het bouwwerk voldoet aan het laatste Bouwbesluit.

Gaat u nieuwbouwwoningen bouwen? Of kantoren van 100 m² of groter?

Doe dan een milieuprestatieberekening en een energieprestatieberekening bij uw aanvraag.

Afspraak maken bouwbalie Een omgevingsvergunning aanvragen

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag betaalt u kosten. Het hangt van de activiteiten af wat de kosten voor de vergunning zijn. Alle kosten staan genoemd in artikel 8 van de legesverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede

Legesverordening en tarieventabel 2024

Als u wilt gaan verbouwen of u wilt weten wat er bij u in de buurt wordt gebouwd, dan kunt u hiervan de bouwtekeningen inzien.

Meer over het opvragen bouwdossier

Overleg vooraf met uw buren. Niemand komt dan voor verrassingen te staan. Ook creëert u vaak een draagvlak voor uw plannen.

Vraag dan de omgevingsvergunning schriftelijk aan. Vul de aanvraag in op: 

Download het formulier als PDF. Druk deze af, vul alles in en onderteken hem.

Stuur het formulier op naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team bouwen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een reguliere en een uitgebreide procedure

De reguliere procedure

 • U maakt bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen. Doe dit binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
 • Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State.

De uitgebreide procedure

 • Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken.
 • Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
 • Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken?

Dan is de vergunning definitief.