Slopen van een pand of woning melden

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Hoe doet u de sloopmelding doen?

U doet de melding via het Omgevingsloket

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) behandelt alle sloopmeldingen voor de gemeente

Heeft u vragen over uw lopende sloopmelding? 

Bel met 088-022 5000 Of mail naar: omgevingsloket@odru.nl

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen?

En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.