Erkennen (ongeboren) kind

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap?

Uw kind heeft dan bij de geboorte juridisch gezien alleen een moeder.

Wilt u uw kind erkennen?

Dit kan voor of na de geboorte van uw kind. U wordt dan de juridische vader of duomoeder van uw kind.

Afspraak maken voor erkennen van uw kind

Wanneer kunt u uw kind erkennen en wat neemt u mee?

Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de zwangerschap?

U kunt uw kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is het jullie eerste kind?

 • De moeder moet altijd mee naar de gemeente voor de naamskeuze.
 • Bij alle volgende kinderen mag de moeder ook schriftelijk toestemming (pdf, 81 KB) geven. U heeft namelijk bij het eerste kind al naamskeuze gedaan.

Is uw partner zwanger van een meerling?

Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Erkent u het kind al voor de geboorte bij de gemeente?

Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

U doet de geboorteaangifte en erkenning in de gemeente waar het kind geboren is.

Is het jullie eerste kind?

De moeder moet altijd mee naar de gemeente voor de naamskeuze.

Bij alle volgende kinderen mag de moeder ook schriftelijk toestemming (pdf, 81 KB) geven. U heeft namelijk bij het eerste kind al naamskeuze gedaan.

 • U kunt in elke gemeente in Nederland uw kind ook erkennen als het ouder of meerderjarig is.
 • Vanaf 12 jaar heeft u (schriftelijke) toestemming van moeder en kind nodig.
 • Vanaf 16 jaar heeft u alleen (schriftelijke) toestemming van kind nodig.

Is de zaaddonor bekend?

 • Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen.
 • De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend?

 • Dan is erkenning niet nodig.
 • Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

 • U wordt dan, als vader of duomoeder, de juridische ouder van uw kind.
 • U moet uw kind onderhouden tot hij/zij 21 jaar wordt.
 • Uw kind en u worden elkaars wettelijke erfgenamen.
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen als de moeder hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Als het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft het toestaat, kan uw kind uw nationaliteit krijgen.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Heeft u uw kind voor 1 januari 2023 erkend?

Dan moet u het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als uw kind na 1 januari 2023 is geboren.

Wilt u als moeder alleen het ouderlijk gezag hebben?

U moet dit dan samen met de erkenner tegelijk met de erkenning aan de balie regelen. Regelt u dit niet bij de erkenning, dan krijgt u automatisch beiden het ouderlijk gezag over jullie kind.

Meer informatie over het ouderlijk gezag leest u op: