Welke achternaam krijgt uw kind? (Naamskeuze)

Bij uw eerste kind is het mogelijk om voor de achternaam van de biologische moeder, de meemoeder of de vader te kiezen.

 • De naamskeuze legt u samen persoonlijk vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan niet door 1 van u beiden of schriftelijk worden gedaan.
 • De gekozen achternaam geldt ook voor al jullie volgende kinderen.
 • De naamskeuze legt u vast voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. 

Welke dubbele achternamen zijn er vanaf 1 januari 2024 mogelijk?

Op de website van de Rijksoverheid leest u welke mogelijkheden er zijn.

Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren

Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling?

 • U betaalt kosten voor het wijzigen van de achternaam van uw kind(eren). Voor het eerste kind betaalt u € 75. Voor elk volgend  kind betaalt u € 50.
 • Heeft u kind een paspoort of identiteitskaart? Na het wijzigen van de achternaam is deze niet meer geldig. U betaalt kosten voor het aanvragen van een nieuw paspoort of identiteitskaart. 
 • Beide ouders moeten bij het doen van naamskeuze aanwezig zijn. 
Afspraak dubbele achternaam kind

Doet u geen naamskeuze of heeft u dit niet op tijd gedaan?

Uw kind krijgt automatisch een achternaam wanneer u niet kiest. Welke achternaam dit is, hangt van uw persoonlijk situatie af. 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

 • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner?

 •  Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen. Wij adviseren u dit al voor de geboorte te regelen.

Ouders van hetzelfde geslacht

 • Krijgt uw kind twee vaders? Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kiest u de achternaam van uw eerste kind. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind samen.
 • Krijgt uw kind twee moeders? Dan hangt het af van uw situatie, de Rijksoverheid geeft meer informatie over de naamskeuze.

Wat heeft u nodig voor het vastleggen van de naamskeuze?

 • U, als ouders, moet samen aanwezig zijn bij de naamskeuze.
 • U neemt allebei uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U geeft de achternaam van uw (ongeboren) kind door bij de gemeente.

Is uw kind 16 jaar of ouder?

Dan legt uw kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.