Overlijden doorgeven

Is er iemand overleden?

U geeft dit binnen 6 dagen door aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer dit door namens de nabestaanden. De gemeente maakt een overlijdensakte op en past ook de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Is de overlijdensakte opgemaakt?

U krijgt daarna toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven/cremeren.

Overlijdensaangifte door de begrafenisondernemer

Digitaal doorgeven overlijden
Scroll de tabel om meer te zien
Wat zijn de kosten?  
Uittreksel burgerlijke stand (overlijdensakte) € 14,00
U betaalt direct bij de overlijdensaangifte.

Wilt u als nabestaande overlijdensaangifte doen?

Maak hiervoor een afspraak