Overlijden doorgeven

Is er iemand overleden?

U geeft dit binnen 6 dagen door aan de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer dit door namens de nabestaanden. De gemeente maakt een overlijdensakte op en past ook de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Is de overlijdensakte opgemaakt?

U krijgt daarna toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven/cremeren.

Overlijdensaangifte door de begrafenisondernemer

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Digitaal doorgeven overlijden

Overlijdensaangifte door de begrafenisondernemer

 • U doet de aangifte digitaal. U heeft hiervoor eHerkenning niveau2+ nodig.
 • U voegt de a-verklaring toe aan de aangifte.
 • U ontvangt op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP) een kopie van het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/cremeren. De originele documenten ontvangt u ook nog met de post.
 • U betaalt direct via iDeal voor het uittreksel van de akte van overlijden.
 • Team Dienstverlening verwerkt uiterlijk de eerstvolgende werkdag het overlijden.
 • De B-envelop stuurt u zelf op naar het CBS, ter attentie van de afdeling doodsoorzakenstatistiek, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag.

Wat zijn de kosten?

U betaalt voor een uittreksel van de overlijdensakte € 16,60

U betaalt direct bij de overlijdensaangifte.

Wilt u als nabestaande overlijdensaangifte doen?

Maak hiervoor een afspraak

Wanneer geeft u een overlijden door?

 • U geeft een overlijden door voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.
 • U geeft een overlijden door binnen 6 dagen na het overlijden.
 • U mag de overledene niet binnen 36 uur na het overlijden begraven of cremeren.
 • U mag de overledene niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren.

Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren?

Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig.

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • De B-envelop (envelop voor het CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak). Heeft u de overlijdensaangifte digitaal gedaan? Vul het aktenummer en de gemeentecode (0352) in en verstuur de envelop naar het CBS.
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van overlijden" nodig. Deze verklaring geeft de arts of gemeentelijk lijkschouwer af.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak heeft u een "verklaring van geen bezwaar" nodig. Deze verklaring geeft de Officier van Justitie af.
 • Willen de nabestaanden het overlijden vastleggen in het trouwboekje? Neem dan ook het trouwboekje mee. 

Elke gemeente bewaart de originele overlijdensakte in het gemeentearchief

Het uittreksel van de overlijdensakte is een beknopte kopie van de overlijdensakte. 

Geeft u zelf een overlijden door?

U krijgt direct het uittreksel van de overlijdensakte mee. 

Geeft de begrafenisondernemer het overlijden door?

U ontvangt het uittreksel van de overlijdensakte dan van de begrafenis-ondernemer.

Wilt u later nogmaals een uittreksel van de overlijdensakte?

 • U vraagt deze op bij de gemeente waar iemand is overleden.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte vraagt u bij ons digitaal aan.

 • Als er familieleden uit het buitenland moeten komen.
 • Als er onderzoek op het lichaam plaatsvindt vanwege een misdrijf.
 • Als de lichamelijke toestand van de moeder van een doodgeboren (of kort na de geboorte overleden) kind slecht is.
 • De burgemeester kan pas toestemming geven als de arts een "verklaring van geen bezwaar" heeft afgegeven.

 • Maak hiervoor een afspraak voor de balie van het Huis van de Gemeente.
 • U krijgt direct het uittreksel van overlijden en het verlof tot begraven/ cremeren mee.