Naturalisatieprocedure

De beoordeling en goedkeuring van uw naturalisatieverzoek duurt maximaal 1 jaar.

De naturalisatieprocedure bestaat uit 3 delen:

Deel 1 - U dient uw naturalisatieverzoek in bij team Dienstverlening van de gemeente

 • Team Dienstverlening vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit mag houden.
 • Team Dienstverlening stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw naturalisatieverzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Deel 2 - De IND beoordeelt uw naturalisatieverzoek 

De IND neemt een beslissing op uw naturalisatieverzoek.

Deel 3 - De naturalisatieceremonie bij de gemeente

Keurt de IND uw verzoek om Nederlander te worden goed?

 • De gemeente nodigt u dan uit voor een naturalisatieceremonie. 
 • De burgemeester reikt het naturalisatiebesluit aan u uit.
 • Tijdens de naturalisatieceremonie legt u de "verklaring van verbondenheid" af.
 • Daarna bent u Nederlander.

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor uw verzoek onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning gewoond:
  • in Nederland,
  • op Aruba
  • op Curaçao
  • op Sint-Maarten
  • op Bonaire
  • op Sint-Eustatius
  • of op Saba
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

U heeft bij uw naturalisatieverzoek nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte
 • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • uw inburgeringsdiploma
 • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor.

Zijn de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits?

U moet ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Ook moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een naturalisatieverzoek? Kosten
voor u alleen € 1.024
voor u als echtpaar of geregistreerde partners (meervoudig verzoek) € 1.305
voor een minderjarige € 151
   
Bent u staatloos of heeft u een verblijfsvergunning asiel? Dan kost een naturalisatieverzoek:  
voor u alleen € 760
voor u als echtpaar of geregistreerde partners (meervoudig verzoek) € 1.044
U betaalt direct aan de balie. Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden.