Naturalisatieprocedure

De beoordeling en goedkeuring van uw naturalisatieverzoek duurt maximaal 1 jaar.

De naturalisatieprocedure bestaat uit 3 delen:

Deel 1 - U dient uw naturalisatieverzoek in bij team Dienstverlening van de gemeente

 • Team Dienstverlening vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit mag houden.
 • Team Dienstverlening stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw naturalisatieverzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Deel 2 - De IND beoordeelt uw naturalisatieverzoek 

De IND neemt een beslissing op uw naturalisatieverzoek.

Deel 3 - De naturalisatieceremonie bij de gemeente

Keurt de IND uw verzoek om Nederlander te worden goed?

 • De gemeente nodigt u dan uit voor een naturalisatieceremonie. 
 • De burgemeester reikt het naturalisatiebesluit aan u uit.
 • Tijdens de naturalisatieceremonie legt u de "verklaring van verbondenheid" af.
 • Daarna bent u Nederlander.

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft 5 jaar voor uw verzoek onafgebroken en met een geldige verblijfsvergunning gewoond:
  • in Nederland,
  • op Aruba
  • op Curaçao
  • op Sint-Maarten
  • op Bonaire
  • op Sint-Eustatius
  • of op Saba
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

U heeft bij uw naturalisatieverzoek nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte
 • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • uw inburgeringsdiploma
 • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor.

Zijn de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits?

U moet ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Ook moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Wat zijn de kosten voor een naturalisatieverzoek? Kosten
voor u alleen € 970
voor u als echtpaar of geregistreerde partners (meervoudig verzoek) € 1238
voor een minderjarige € 143
   
Bent u staatloos of heeft u een verblijfsvergunning asiel? Dan kost een naturalisatieverzoek:  
voor u alleen € 722
voor u als echtpaar of geregistreerde partners (meervoudig verzoek) € 991
U betaalt direct aan de balie. Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden.