Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Met een uittreksel uit de BRP laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt.

Op het uittreksel staan in ieder geval:

  • uw naam
  • uw geboortedatum
  • uw geboorteplaats
  • uw adres

Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U vraagt het uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u woont.

Direct een uittreksel BRP aanvragen

Het uittreksel ontvangt u binnen 5 werkdagen met de post.

Scroll de tabel om meer te zien
Wat zijn de kosten?  
één uittreksel € 10,05
U betaalt direct bij de aanvraag.