Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Met een uittreksel uit de BRP laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt.

Op het uittreksel staan in ieder geval:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • uw geboorteplaats
 • uw adres

Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. U vraagt het uittreksel uit de BRP aan in de gemeente waar u woont.

Inloggen met DigiD Direct een uittreksel BRP aanvragen

Het uittreksel ontvangt u binnen 5 werkdagen met de post.

Wat zijn de kosten?

U betaalt voor het aanvragen van een uittreksel uit de BRP € 11,45.

U betaalt direct bij de aanvraag. 

 • U vraagt dit persoonlijk aan bij balie van het Huis van de Gemeente.
 • U maakt hiervoor een afspraak via 0343-595 595.
 • U neemt een schriftelijke toestemming mee van de persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt.
 • Neem ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die persoon mee.
 • Ook neemt u uw eigen identiteitsbewijs mee.

 • Dan vraagt u het uittreksel persoonlijk aan bij de balie van het Huis van de Gemeente.
 • U maakt hiervoor een afspraak via 0343-595 595.
 • U neemt uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag.
 • U krijgt het uittreksel direct mee.