Iris Meerts - burgemeester

Foto van burgemeester Iris Meerts

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Evenementen
 • Crisisbeheersing
 • Digitalisering
 • Co√∂rdinatie van bestuur

Nevenfuncties

Onbetaald:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Wijk bij Duurstede 
 • Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Utrecht

Uit hoofde van haar functie als burgemeester (onbetaald);

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerrepressie
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost (politie)
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)
 • Lid Taskforce Digitale Veiligheid
 • Beschermvrouwe molen Rijn en Lek
 • Voorzitter platform cyberburgemeesters