College van burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente.

  • Zij voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld.
  • Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.
  • Ook zijn zij verantwoordelijk voor de financiĆ«n van de gemeente en het personeelsbeleid.
  • Iedere wethouder en ook de burgemeester heeft zijn eigen taakgebied. 
  • Elke week kunt u de collegebesluiten bekijken.
Contact met het college Coalitieakkoord 2018-2022 (pdf, 1,022 KB)

Het huidige college

Burgemeester: Iris Meerts
Gemeentesecretaris: Judith de Jonge 
Wethouder: Hans Buijtelaar (VVD)
Wethouder: Henk Vreeswijk (PCG)
Wethouder: Wil Kosterman (GroenLinks)