Registers College van burgemeester en wethouders

In de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” staat  dat de gemeentesecretaris een register aanlegt en beheert. (artikel 5) In dit register staat informatie over de (neven)functies die de leden van het college vervullen. De informatie betreft in ieder geval:

 • (a) de omschrijving van de (neven)functie
 • (b) de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht
 • (c) of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het ambt van wethouder of burgemeester en
 • (d) of de (neven)functie betaald (bezoldigd) of onbetaald (onbezoldigd) is.

Op de website staat bij ieder collegelid een opsomming van nevenfuncties.

In de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” staat  dat de gemeentesecretaris een register geschenken bijhoudt. (Artikel 10). Hierin staat vermeld welke geschenken de leden van het college hebben aanvaard. Deze geschenken hebben een geschatte waarden van meer dan € 75. In het register staat welke bestemming de gemeente aan het geschenk gegeven heeft.

 • datum: --
 • collegelid: --
 • geschenk: --
 • bestemming: --

In de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” staat dat deelname door een lid van het college aan activiteiten voor rekening van anderen dan de gemeente, een verbonden partij of een beroepsvereniging openbaar wordt gemaakt. (Artikel 11). Het gaat om activiteiten met een tegenwaarde van meer dan € 75.  Hierbij staat ook aangegeven wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • datum: 
 • collegelid: 
 • activiteit: 
 • Kosten voor rekening van: 

In de “Gedragscode Integriteit raadsleden, steunfractieleden en leden van het college van burgemeester en wethouder van Wijk bij Duurstede 2019” staat  dat de gemeentesecretaris een register aanlegt en beheert waarin de door de leden van het college ondernomen buitenlandse reizen worden vermeld die voor rekening van anderen komen. (Artikel 12).  Daarbij wordt in ieder geval het doel, de bestemming, de duur en de kosten van de reis vermeld.

 • datum: --
 • collegelid: --
 • doel: --
 • bestemming: --
 • duur: --
 • kosten: --