Hans Buijtelaar - VVD

Foto van wethouder Hans Buijtelaar

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Wonen
 • Gebiedsontwikkeling en projecten
 • Grondzaken, incl. werklocaties
 • Verkeer en parkeren
 • Duurzame mobiliteit, incl. aanpak schone lucht
 • FinanciĆ«n (incl. inkoop)
 • Belastingen
 • Verbonden partijen

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)