Wethouder Hans Buijtelaar - VVD

Foto van wethouder Hans Buijtelaar

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille

  • Wonen, werklocaties en gebiedsontwikkeling
  • Grondzaken
  • Mobiliteit
  • FinanciĆ«n (incl. inkoop), belastingen en verbonden partijen
  • Duurzaamheid (energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit).

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)