Hans Buijtelaar - VVD

Foto van wethouder Hans Buijtelaar

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

Portefeuille

 • Grondbeleid
 • Volkshuisvesting & woningbouw
 • Economische zaken
 • Participatiewet
 • Verkeer & vervoer
 • Vestiging bedrijven / Langshaven
 • Sport

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)