Wethouder Hans Buijtelaar - VVD

Foto van wethouder Hans Buijtelaar

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille

  • Wonen
  • Opvang ontheemden
  • Gebiedsontwikkeling en projecten
  • Grondzaken
  • Verkeer en parkeren
  • Duurzaamheid (energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit incl. aanpak schone lucht, circulariteit)
  • FinanciĆ«n en belastingen

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)