Wethouder Jan Kuiper - CDA

Foto wethouder Jan Kuiper

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@
wijkbijduurstede.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Jeugd en onderwijs (jeugdzorg, huisvesting onderwijs, leerplicht, kind- en jeugdvoorzieningen)
 • Zorg en welzijn (Wmo, gezondheidszorg, inclusie, beschermd wonen)
 • Sport en bewegen
 • Bedrijfsvoering en financiĆ«n (communicatie en inwonersparticipatie, publieksdiensten/KCC, bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed)
 • Regionale samenwerkingen

Nevenfuncties 

Onbetaald:

 • Lid van College van Arbeidszaken (VNG)
 • Bestuurslid WSGO
 • Voorzitter van de Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)
 • Voorzitter klachtencommissie Keolis

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Archiefdienst Zuid-Oost Utrecht (RAZU)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht