Wethouder Jan Kuiper - CDA

Foto wethouder Jan Kuiper

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Regionale samenwerkingen
 • Communicatie en inwonersparticipatie
 • Publieksdiensten / KCC
 • Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatieontwikkeling, facilitaire zaken)
 • Gebouwen (gemeentelijk vastgoed)
 • Jeugdzorg
 • Huisvesting onderwijs
 • Leerplicht
 • Kind- en jeugdvoorzieningen
 • WMO
 • Gezondheidszorg
 • Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit)
 • Beschermd wonen

Nevenfuncties 

Onbetaald:

 • Lid van College van Arbeidszaken (VNG)
 • Bestuurslid WSGO
 • Voorzitter van de Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC)
 • Voorzitter klachtencommissie Keolis

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Archiefdienst Zuid-Oost Utrecht (RAZU)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht