Wethouder Jeroen Brouwer - SP

Foto wethouder Jeroen Brouwer

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

3e locoburgemeester

Portefeuille

  • Participatie
  • Beheer openbare ruimte en milieu (afvalverwijdering, straatreiniging en gladheidsbestrijding, riolering, openbaar groen, weg- en waterwegen - onderhoud, milieu en natuur)
  • Economie  (stadspromotie, recreatie, toerisme en evenementen)
  • Ruimtelijke ordening, Omgevingswet

Nevenfuncties 

Onbetaald:

  • Bestuurslid SP Wijk bij Duurstede

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

  • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
  • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders BIGA Groep BV
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)
  • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)