Wethouder Jeroen Brouwer - SP

Foto wethouder Jeroen Brouwer

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

2e locoburgemeester

Portefeuille

  • Participatie (inclusief schuldenaanpak) & integratie
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet
  • Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid
  • Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen
  • Circulaire economie

Nevenfuncties 

Onbetaald:

  • Bestuurslid SP Wijk bij Duurstede