Circulariteit

De gemeente Wijk bij Duurstede wil in 2050 helemaal circulair zijn

Dat betekent dat in onze economie we alles hergebruiken en er geen afval meer is. Daarvoor moeten we anders gaan denken en handelen. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2024-2027 helpt ons om de komende jaren stappen te zetten. 

De snelle groei van de wereldbevolking, technologische ontwikkelingen en het streven naar economische groei maken dat mensen steeds meer grondstoffen gebruiken. Dit leidt tot schaarste en ernstige milieueffecten, zoals de uitstoot van CO₂. Om welvaart, welzijn en een schone leefomgeving voor onze én toekomstige generaties te behouden is een transitie naar een circulaire economie noodzakelijk. De gemeente Wijk bij Duurstede onderschrijft de landelijke doelen van 50 procent circulair in 2030 en 100 procent circulair in 2050.

Circulaire economie is voor sommigen van ons een relatief nieuw onderwerp, waar we dagelijks in kunnen groeien. We doen als gemeente al aardig wat aan circulaire economie, maar om volledig circulair te worden is veel meer nodig. We willen dat circulaire economie een vast onderdeel is van onze dagelijkse werkzaamheden, een nieuwe standaard. Hiervoor is het nodig dat we meer weten over de mogelijkheden die er zijn en dat we ervaring opdoen met toepassingen in de praktijk. We willen hierin samen optrekken met alle stakeholders in de samenleving.

Visie Circulaire Economie

In april 2022 is de Visie Circulaire Economie door de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede vastgesteld. In deze visie is aangegeven hoe wij aankijken tegen de ambities en aanpak op het gebied van circulariteit. 

Visie Circulaire Economie (pdf, 5 MB)

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2024-2027 staat beschreven hoe de gemeente Wijk bij Duurstede de komende vier jaar jaren invulling geeft aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van circulaire economie. 

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (pdf, 1 MB)

Contact

Heeft u een vraag of iets dat u bij ons kwijt wilt over circulariteit? Neem dan contact op via: duurzaam@wijkbijduurstede.nl.