Duurzaamheid

De gemeente wil op termijn energieneutraal zijn

Samen willen we evenveel energie opwekken als we gebruiken. Daarom besparen we zoveel mogelijk energie én kijken we waar en hoe we groene energie kunnen opwekken.  

Dat kan alleen als we onze krachten bundelen. Samen met andere overheden, inwoners en ondernemers. We bekijken en bespreken wat mogelijk is. Met oog voor ieders belang én de karakteristieke kenmerken van ons landschap.  Zo leveren we onze bijdrage aan regionale en (inter)nationale afspraken.  

Zo werken we stap voor stap aan een duurzame toekomst, voor ons en onze (klein)kinderen.