Een geveltuin aanleggen

Een geveltuin is een smalle tuin langs de gevel van een woning op openbare grond van de gemeente. Hierdoor krijgen straten een groener uiterlijk. Dit zorgt voor een verbetering van het leefklimaat voor zowel mens als dier. Door klimplanten in de geveltuin te plaatsen, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer koel.

Infrastructuur voor dieren

De beplanting biedt ruimte voor insecten en vlinders om te schuilen. Ook vormen deze groene stukjes, ook wel 'stepping stones' genoemd, samen een soort ‘infrastructuur’ voor dieren. Kleine dieren gebruiken de geveltuintjes om van geveltuintje naar geveltuintje te gaan. Zo bewegen ze zich ‘beschermd’ door de straat.

Tips en handleiding voor geveltuin

Op de website Klimaat klaar vindt u tips voor het aanleggen van een geslaagde geveltuin. In de handleiding op de website van Klimaat klaar vindt u een stappenplan en advies voor het onderhoud en de keuze voor geschikte planten.

Wilt u een geveltuin aanleggen bij uw huis?

U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de gemeente. Wel is het fijn als u de gemeente laat weten dat u een geveltuin aanlegt. Mail hiervoor naar: duurzaam@wijkbijduurstede.nl. Houdt u  bij het aanleggen van een geveltuin rekening met de spelregels die hieronder staan.

Heeft u na het lezen van de spelregels een vraag over het aanleggen van de geveltuin?

Mail uw vraag naar: duurzaam@wijkbijduurstede.nl.

 • De breedte is ongeveer 1 tot 1,5 stoeptegel (30 – 45 cm).
 • Er moet minimaal 1.20 m loopruimte overblijven op de stoep voor de toegang van rolstoelen en kinderwagens.
 • Goten en ontluchtingsroosters in de gevel moeten vrij blijven.
 • De kosten voor aanleg en onderhoud van de geveltuin zijn voor eigen rekening.
 • Bewaar of hergebruik vrijgekomen stoeptegels, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat hersteld kan worden.
 • Geef aan de gemeente door dat u een geveltuin aanlegt. Stuur hiervoor een mail naar: duurzaam@wijkbijduurstede.nl. Zo heeft de gemeente een overzicht van alle geveltuinen die er zijn.
 • Verzorgt u de geveltuin niet goed? De gemeente kan eisen dat u de geveltuin verwijderd of de geveltuin op kosten van de bewoner verwijderen.

 • Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk om voordat u start met graven een KLIC-melding te doen op de website van het Kadaster.
 • Bij een KLIC-melding wordt er aangegeven waar kabels en leidingen liggen. Zo weet u zeker dat u niet per ongeluk een leiding zal raken. De kosten voor deze KLIC-melding kunt u terugvragen bij de gemeente. Mail het betaalbewijs naar team BOR via: info@wijkbijduurstede.nl en gebruik hiervoor de volgende factureringsgegevens: 6104/43820.
 • Als u schade toebrengt aan leidingen en/of kabels bent u hier voor aansprakelijk.
 • Graaft u bij aanleg van het geveltuintje alléén met (klein) handgereedschap,. Hiermee verkleint u de kans op schade aan kabels en/of leidingen en uzelf. Graaf de grond zo voorzichtig mogelijk uit.
 • In verband met eventueel aanwezige kabels en/of leidingen, mag het tuintje maximaal 30 cm diep zijn.
 • Moet de gemeente of nutsbedrijf werkzaamheden uitvoeren aan bijvoorbeeld kabels, leidingen of stoep onder of in de buurt van de geveltuin? De gemeente en/of het nutsbedrijf is niet verantwoordelijkheid voor beschadigingen of een tijdelijke verwijdering van de geveltuin en de aanwezige beplanting.

 • Neem voordat u gaat planten altijd contact op met de verhuurder over de aanleg en het type beplanting.
 • Bij verhuizing moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Is hij of zij hiertoe niet bereid?  Degene die de geveltuin heeft aangelegd moet deze weer verwijderen en in originele staat terugbrengen.

 • Voorkom overlast van overhangende takken en ander groen voor passanten en houd het voetpad vrij.
 • U mag geen bomen of sterk woekerende planten plaatsen in de geveltuin.
 • U mag geen planten met stekels gebruiken. Hulst en schijnhulst mag wel.
 • Plant klimplanten, vaste planten, één- en twee jarigen planten en laag blijvende heesters. Vraag de gemeente gerust om advies.
 • Snoei op tijd en haal onkruid en zwerfvuil weg.
 • U mag geen hekjes, bordjes, ornamenten of andere zaken plaatsen. In een geveltuin staan alleen planten.