Richtlijnen Zonnepanelen en collectoren

bij beschermde monumenten, stads-,en dorpsgezichten in de gemeente

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Om dit doel te halen faciliteert de gemeente het gebruik van zonnepanelen en/of -collectoren door helderheid te brengen in regelgeving. Dit met als doel het terugbrengen van het gebruik van fossiele energie.

Eigenaren en huurders van monumentale panden vragen regelmatig om plaatsing van zonnepanelen. Op dit moment zijn hier geen (spel)regels voor binnen de gemeente. De gemeente maakt  per geval een afweging.

Deze richtlijnen zijn opgesteld om:

  • hier eenduidig mee om te gaan.
  • een juiste balans te vinden tussen:
    • de wensen van eigenaren
    • het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stad- en dorpsgezichten
    • en productie van duurzame energie.

Met deze richtlijnen sluit de gemeente aan bij de regels die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed , Welstand en Monumenten Midden Nederland en de gemeenten Houten en Utrecht hebben opgesteld.