Veelgestelde vragen over de energie-transitie

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de energietransitie.

Op termijn wil de gemeente energieneutraal zijn. We gaan evenveel energie opwekken als dat we verbruiken. Dat doen we het liefste in overleg met de regio en zo duurzaam mogelijk. 

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Daarom hebben 192 landen in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat daar iets tegen gedaan moet worden. Ook door Nederland. Dat heeft gevolgen. Ook voor Wijk bij Duurstede.

We werken stap voor stap aan een duurzame toekomst, voor ons en onze (klein)kinderen.

In het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat de 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken:

  • waar we het best duurzame elektriciteit op land kunnen opwekken.
  • hoe we het best duurzame elektriciteit op land (als eerste door wind en zon) kunnen opwekken.
  • welke andere warmtebronnen we kunnen gebruiken zodat gebouwen van het aardgas af kunnen.

Dat doen we onder de noemer: Regionale Energiestrategie (RES). 

We onderzoeken op dit moment binnen de RES welke locaties mogelijk geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. Dit noemen we de globale zoekgebieden. De voorwaarden waaraan zo’n gebied moet voldoen, hebben we samen met inwoners uit de Kromme Rijnstreek bepaald. Onze gemeenteraad beslist of er echt zonnevelden en/of windmolens in deze gebieden komen.

Hoe we met elkaar duurzame energie gaan opwekken, staat in de RES-U16 1.0. In dit document staat de gezamenlijke aanpak van energieregio Utrecht (U16), waar Wijk bij Duurstede bij hoort. 

Samen werken we aan het rapport: RES-U16 1.0. Hierin beschrijven we onder andere globale zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden.

De gemeente ligt samen met de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug in de Kromme Rijnstreek. Maakt de ene gemeente een keuze?  Deze keuze heeft ook invloed op de leefomgeving van inwoners en ondernemers van de andere gemeente(n). Daarom hebben de gemeenten besloten om samen te werken aan de Regionale Energiestrategie (RES). Bovendien sta je samen sterker.

Er bestaan veel manieren om energie op te wekken. Bijvoorbeeld uit kolen, water, zon, wind of door middel van kernenergie. In Nederland wekken we de meeste stroom op uit steenkool en aardgas. Daarbij komen veel broeikassen vrij, dat noemen we ook wel CO2-uitstoot. Die CO2-uitstoot moet omlaag. Dat kan door energie te winnen uit duurzame bronnen, zoals zon, wind of waterkracht.  

In opdracht van het Rijk onderzoekt de gemeente eerst of ze energie kan winnen uit beproefde en bewezen duurzame bronnen. Daarom richten we ons voor de opwek tot 2030 vooral op een mix van zonne-energie en windenergie. In de tussentijd gaat het onderzoek naar nieuwe technieken rond bijvoorbeeld waterkracht en kernenergie gewoon door.

Landelijk is afgesproken dat de focus op ‘bewezen technieken’ ligt, dus vooral wind- en zonne-energie. In de toekomst worden ‘nieuwe technieken’ zoals waterstof misschien wel mogelijk, maar zo ver zijn we nog niet. Windmolens en zonnepanelen staan er ook niet voor eeuwig. In de toekomst zullen ze plaatsmaken voor slimmere oplossingen. Tot die tijd hebben we ze nodig om onze energiedoelstellingen te kunnen halen.  

De Regionale Energiestrategie (RES) werken we om de twee jaar bij. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, nemen die ook mee.

De mogelijkheden om uit waterkracht stroom op te wekken in onze gemeente hebben wij nog niet onderzocht. Dat willen we de komende tijd wel gaan doen. We weten wel dat er om serieus stroom op te wekken, veel en snelstromend water nodig is.

Een voorbeeld:

In de stuw van Amerongen/Maurik wordt al wel stroom opgewekt voor ca 7500 huishoudens. Daar is het hoogte verschil voor en achter de stuw ongeveer 4 meter.

De opwek van kernenergie in onze gemeente is nog geen optie. Voor de huidige generatie kerncentrales is gedurende het hele jaar veel koelwater nodig. De Lek, Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal hebben niet genoeg water daarvoor. Daarom zijn de mogelijkheden voor kernenergie in Nederland beperkt tot plekken aan zee (zoals Borssele).

De bouw van een nieuwe kerncentrale van idee tot in werking zijn kost nog lange tijd.  Geschat wordt dat dit langer dan 10 jaar is. Ook daarom wordt kernenergie nog niet meegenomen in de huidige RES-processen in het land (tot 2030).

Komen er in de toekomst nieuwe kernenergie-mogelijkheden? We hebben de provincie laten weten, dat we open staan voor een gesprek over eventuele mogelijkheden daarvan. Kernenergie is CO2 neutraal. Kernenergie levert ook afval op dat:

  • nog zeer lange tijd radioactief blijft
  • mogelijk gevaarlijk is voor mens en dier.

Ook daar moet dus een goede en duurzame oplossing voor zijn.