Veelgestelde vragen over het proces en participatie energie-transitie

Wanneer gebeurt wat?

Op deze pagina leest u meer over het proces. De gemeente maakt een infographic met een tijdlijn. Deze volgt binnenkort.  

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u denkt over de energietransitie. Daarom organiseren we speciale bewonersavonden met gemeenten in de Kromme Rijnstreek. Samen denken we na over de globale zoekgebieden en voorwaarden voor mogelijke zonnevelden en windmolens.

  • Als inwoner van de Kromme Rijngemeenten, bent u eerder al uitgenodigd voor een (digitale) bewonersavond. Dit vond plaats in december 2020. U mocht meedenken over voorwaarden voor wind- en zonprojecten. Ook via een enquête was het mogelijk om input geven. Dit proces is inmiddels afgerond. Meer informatie vindt u op de website "Energie Krommerijn Praat mee".
  • In december 2020 en januari 2021 vroegen we in Wijk bij Duurstede via een eigen enquête ook om uw mening over wind- en zonprojecten. U kon aangeven op welke manier we als gemeente het beste duurzame energie kunnen opwekken. In februari 2021 zijn de resultaten bekend.

We hopen binnenkort meer informatie te delen over de volgende bewonersbijeenkomsten in februari 2021. Er is nog niets besloten over zonnevelden en/of windmolens. Wel kunt u de globale zoekgebieden zonne- en windenergie bekijken waarover we met u in gesprek zijn.

Al deze informatie wordt verwerkt in een document: de RES-U16 1.0 voor de U16. Daarna besluit onze gemeenteraad over dit voorstel.

Bekijk zoekgebieden zonne-/windenergie Website Energie Krommerijn - Praat mee

In de RES 1.0 staan mogelijke globale zoekgebieden die samen met inwoners, ondernemers en anderen zijn geselecteerd. Dit voorstel bieden we de regio aan. In mei-juli 2021 besluit onze gemeenteraad over dit voorstel.

Of er in die aangewezen globale zoekgebieden echt zonnevelden en windmolens komen? Daar gaat nog een heel proces aan vooraf. Dit proces duurt  meerdere jaren. Eerst maakt de gemeente een beleidskader dat dieper ingaat op wat er mogelijk is binnen de zoekgebieden. Ook dan nodigen we inwoners en anderen uit om mee te praten. Wij vragen daarna de gemeenteraad dit beleidskader vast te stellen. Daarna besluiten zij uiteindelijk of er in een bepaald gebied een windmolen of zonneveld komt. Ook daarbij vragen wij inwoners en anderen om mee te praten.

Wij vinden het belangrijk om te horen hoe u denkt over energie besparen en het opwekken van duurzame energie. We houden hier rekening mee bij het nemen van besluiten in de toekomst.

In het Klimaatakkoord staat dat de bewoners ook voordeel moeten hebben van de opgewekte energie. Dit kan bijvoorbeeld doordat:

  • buurtbewoners voor de helft eigenaar worden van de windmolen of het zonnepark.
  • een deel van de winst geïnvesteerd wordt in buurtprojecten.

Buurtbewoners kunnen daarnaast ook zelf een project voorstellen en starten.

Bron: website klimaatakkoord