Veelgestelde vragen over wind-energie

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over windenergie.

In Nederland waait het vaak en hard

Wind waait dus bijna altijd. Daarom is wind heel goed voor het opwekken van elektriciteit. Ook is windenergie schoon en het is een betrouwbare bron om duurzame energie op te wekken. En er is heel vaak wind; in zomer en winter en dag en nacht. Willen we onze energiedoelstellingen halen, dan kunnen we windenergie in de toekomst niet uitsluiten.

De gemeente heeft gezegd dat er ze zeker tot 2022 vooral kijken naar andere opties dan windenergie. Waarom zijn jullie nu dan toch op zoek naar globale zoekgebieden voor windprojecten?

We kunnen windenergie in de toekomst niet uitsluiten als we als gemeente onze energiedoelstelling willen halen. We vinden het ook belangrijk om bij het zoekproces samen met de buurgemeenten betrokken te zijn. Er is nog niets besloten, alles staat nog open. U mag nog steeds meedenken over voorwaarden waaraan de zoekgebieden moeten voldoen. En de gemeenteraad beslist uiteindelijk. Binnenkort plaatsen wij hier de infographic waarop het proces te zien is.  

We gaan er bij de globale zoekgebieden van uit dat windmolens minimaal 400 meter van de woningen blijven. Dan voldoet het geluid van een draaiende windmolen aan de wettelijke normen en eisen.

Windmolens kunnen gevaarlijk zijn voor vogels. Ze zijn verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van alle vogelslachtoffers. Snelwegen, hoogspannings-masten en katten zijn de belangrijkste oorzaak van onnatuurlijke vogel-sterfte.

In 2019 verbruikten alle woningen en bedrijven in onze gemeente in totaal 65.000.000 kWh stroom. Eén windmolen van 240 meter hoogte levert 14.500.000 kWh op. Willen we evenveel stroom opwekken als dat we samen verbruikten in 2019? We hebben dan bijvoorbeeld 5 grote windmolens nodig.

Het bouwen, vervoeren en onderhouden van een windmolen kost natuurlijk energie en geld. Maar na 3 tot 6 maanden draaien, heeft een windmolen zichzelf al ‘terugverdiend’. Een gemiddelde windmolen gaat 20 jaar mee.

Als windmolens draaien, produceren ze elektriciteit én geluid

Dat kan soms overlast veroorzaken voor de omgeving. Daarom zijn er wettelijke eisen waaraan een windmolen moet voldoen.

Hoeveel geluid mag er bij woningen worden gemeten?

  • Overdag maximaal gemiddeld 47 dB (Lden).
  • ‘s Nachts maximaal gemiddeld 41 dB ’s (Lnight).

Ter vergelijk: een gemiddelde vaatwasser maakt 47 dB aan geluid. 

Ook voor slagschaduw op woningen zijn er regels

Is er hinder van een windmolen? Een windmolen kan enige tijd stilgezet worden. Windmolens hebben ook invloed op:

  • natuurwaarden (zoals vogels)
  • het landschap
  • het uitzicht vanuit woningen

We vinden het belangrijk dat omwonenden meedelen in de opbrengst van een windpark

Bijvoorbeeld door te delen in opbrengst of door geld in een omgevingsfonds te storten. Het omgevingsfonds kan dit geld gebruiken voor initiatieven in de buurt, zoals het opknappen van het buurthuis.