Wat is de Transitievisie Warmte (Warmtevisie)?

Het jaar 2050 klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een Warmtevisie hebben. 

De Warmtevisie geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Ook staat uitgelegd welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden wanneer bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kooktoestel gekocht wordt.  

Na de Warmtevisie volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt daarna samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

Uitlegfilmpje over de Warmtevisie Rapport Warmtevisie (pdf, 2 MB) Samenvatting Warmtevisie (pdf, 686 KB)

De gemeente heeft van het Rijk de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft de taak om voor elke wijk een plan te maken om van het aardgas af te gaan. Dit doet de gemeente in overleg met alle partijen die bij een wijk betrokken zijn.

De gemeente stelt de warmtevisie op. Dit doet ze samen met:

  • de woningcorporaties,
  • netbeheerder Stedin
  • Ewec
  • de Ondernemerskring
  • lokale initiatieven

Woningeigenaren en huurders kunnen op verschillende momenten mee-denken en meepraten. In juni 2020 hebben inwoners en ondernemers in een enquête aangegeven wat zij belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Op 26 oktober 2020 was er een online bewonersavond waarin ruimte was om vragen, zorgen en wensen over dit onderwerp te bespreken. Deze input nemen we mee in de Warmtevisie  

De gemeente werkt voor de Transitievisie Warmte samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten. Zo kunnen we van elkaar leren, kansen buiten de gemeentegrenzen herkennen en ervaringen delen. Elke gemeente maakt zijn eigen Warmtevisie.

De keuze voor een andere warmtevoorziening wordt aan bewoners, ondernemers en gebouweigenaren voorgelegd op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. Hierbij is betaalbaarheid een van de uitgangspunten. Uiteindelijk beslist iedere woningeigenaar zelf of hij of zij meedoet met het alternatief voor de wijk, of zelf een ander passend alternatief zoekt.  

Het is aan de gemeenteraad van iedere gemeente om de Warmtevisie vast te stellen. Deze vastgestelde versie vormt de basis voor nadere uitwerking. Na de transitievisie stelt de gemeenteraad per wijk een wijkuitvoeringsplan vast. Hierin wordt de keuze voor het voorkeursalternatief voor de wijk wordt gemaakt. Niet voor elke wijk wordt direct een wijkuitvoeringsplan gemaakt; dit zal de komende 30 jaar gefaseerd plaatsvinden.

Dit hangt af van uw woonsituatie.

Bent u huurder van een woningcorporatie?

Het besluitvormingstraject loopt via de woningcorporatie. Zij zal haar huurders betrekken en kan de overstap pas maken als 70% van de huurders voor is.

Bent u eigenaar van een woning?

U mag dan zelf beslissen welke energievoorziening uw voorkeur heeft. Of u neemt dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren.  

  • Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie.
  • Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten.
  • Als u al een goed geïsoleerd huis heeft, kunt u ook nadenken over een warmtepomp.
  • Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken.

Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk op de website Jouw Huis Slimmer welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn. Of neem contact op met het Energieloket.  

Website Jouw Huis Slimmer Het Energieloket