Wat is de Transitievisie Warmte (Warmtevisie)?

Wat is de Warmtevisie?  

Het jaar 2050 klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een Warmtevisie hebben. 

De Warmtevisie geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Ook staat uitgelegd welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden wanneer bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kooktoestel gekocht wordt.  

Na de Warmtevisie volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt daarna samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

Uitlegfilmpje over de Warmtevisie