Wonen zonder aardgas

Wat is aardgas?

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Het wordt uit de grond gewonnen, onder andere in Nederland, maar ook op veel andere plekken in de wereld. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. CO₂ is een broeikasgas en draagt daardoor bij aan de temperatuurstijging op aarde.