Jaarstukken

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren. Bij de behandeling van de jaarstukken kan de raad moties en amendementen aannemen.

Jaarstukken 2023 (pdf, 2 MB) Bijlage bij Jaarstukken 2023: magazine (pdf, 1 MB) Jaarstukken 2022 (pdf, 3 MB) Jaarstukken 2021 (pdf, 3 MB) Jaarstukken 2020 (pdf, 3 MB)