Financiën en jaarstukken

Weten waaraan de gemeente geld uitgeeft?

U vindt het in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken.