In de kadernota bepaalt de gemeenteraad:

  • Op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is.
  • Hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.
  • Wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.
  • De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen.
  • De raad stelt de kadernota jaarlijks in juli vast. 

Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen

Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programma-begroting of geeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht iets nader uit te zoeken.

Kaderbrief 2021 (pdf, 114 KB) Kadernota 2022 - 2025 (pdf, 537 KB)