Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad:

  • Op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is.
  • Hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten.
  • Wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.
  • De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen.
  • De raad stelt de kadernota elk jaar in juli vast. 

Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen

  • Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting.
  • Of geeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht iets nader uit te zoeken.
Kaderbrief 2024-2027 (pdf, 628 KB)