Programmabegroting

Ieder jaar in november stelt de raad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de kadernota duidelijk: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit programma’s die de raad heeft vastgesteld

  • Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld.
  • Ook worden de uitgaven en opbrengsten per programma weergegeven.

Naast de programma’s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de uitgaven en opbrengsten van de gemeente. Zoals de paragraaf Grondbeleid. Een aantal paragrafen is verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Begroting 2024-2027 (pdf, 2 MB) Bijlage bij begroting 2024-2027 (pdf, 1 MB)