Voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.

  • Zijn er meevallers en/of tegenvallers? Of zijn de inkomsten en uitgaven zoals verwacht?
  • De voorjaarsnota wordt jaarlijks voor 1 juni aan de gemeenteraad aangeboden.
  • De voorjaarsnota dient in het algemeen als bijstelling voor de begroting van het daaropvolgende jaar.
Voorjaarsnota 2023 (pdf, 1 MB)