Rekenkamer

Wat doet de Rekenkamer?

Elke gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak. De Rekenkamer wil bijdragen aan meer inzicht in en verbeteren van de prestaties van de gemeente. 

De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk en wonen buiten de gemeente. 

De Rekenkamer doet verschillende soorten onderzoek op basis van drie punten:

  • Zinnig (doeltreffendheid): bereikt de gemeente wat zij wil?
  • Zuinig (doelmatigheid): is het doel met minimale inzet van middelen bereikt?
  • Zorgvuldig (rechtmatigheid): heeft de gemeente zich aan de geldende regels en wetten gehouden?

Leden van de Rekenkamer 

Nadat de Rekenkamercommissie begin 2021 is afgetreden zijn per 30 januari 2024 benoemd tot lid van de rekenkamer:

Jan Bots (voorzitter)

  • Emeritus hoogleraar Controlling en docent/scriptiebegeleider aan Nyenrode Business Universiteit;
  • Lid rekenkamer Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier;
  • Lid van het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Utrecht.

Maarten van der Sloot  (lid)

  • Coördinerend adviseur Evaluaties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Marc Suters (lid)

  • Adviseur DG-Control bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Lid rekenkamer gemeente Schagen

Publicaties

Actueel jaarplan en recent jaarverslag

In december 2024 verschijnt het eerste jaarplan van de Rekenkamer. In het voorjaar 2025 verschijnt het eerste jaarverslag van de Rekenkamer.

Algemene documenten/regels

Contact en aandragen onderzoeksideeën

De Rekenkamer is onafhankelijk en kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Wel nemen we in onze selectie graag onderzoeksideeën van inwoners mee. Heeft u als inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede een onderwerp waarvan u denkt: ‘Daar zou de Rekenkamer een onderzoek naar moeten instellen’, stuur ons dan een email via griffie@wijkbijduurstede.nl. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. De Rekenkamer zal u laten weten wat er met uw suggestie wordt gedaan. Het gaat nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen en betrekking hebben op eerder genoemde drie vragen: Zinnig? Zuinig? Zorgvuldig?