Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente

De raad geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan.

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die Wijk bij Duurstede aangaan. Als inwoner kiest u iedere 4 jaar de gemeenteraad. 

De gemeenteraad:

  • vertegenwoordigt alle inwoners.
  • bepaalt de belangrijkste punten van beleid.
  • en controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.