Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente

Infographic waarin de wordt uitgelegd wat de gemeenteraad doet. (jpg, 254 KB)

De raad geeft de hoofdlijnen van beleid (kaders) aan en controleert het college van burgemeester en wethouders bij de uitvoering daarvan.

De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die Wijk bij Duurstede aangaan. Als inwoner van de Wijk bij Duurstede kiest u de gemeenteraad. Dat kan iedere 4 jaar. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid. En controleert of het college van burgemeester en wethouders die taken ook zo uitvoert.