Vergaderstukken en raads-informatie

Via onderstaande groene buttons kunt u een kijkje nemen in de vergaderagenda van de raad en de raadsstukken.

Agenda raadsvergaderingen Raadsstukken

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad?

  • Dat staat in deze kalender.
  • Wij kondigen dit ook aan op Twitter, Facebook en de gemeentelijke website.
  • Ook verschijnt er informatie op de gemeentepagina in ‘'t Groentje’.

De gemeenteraad vergadert over diverse onderwerpen

Raadsleden hebben meestal een eigen terrein waar hun belangstelling naar uit gaat. Zo zijn er raadsleden die gaan over:

  • Het Sociaal Domein (bijvoorbeeld over onderwijs, subsidies, werk & inkomen, integratie, jeugdhulp)
  • Het Bestuur (bijvoorbeeld over gemeenschappelijke regelingen, begroting en de jaarrekening)
  • Ruimte (bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, het bouwen van huizen en over duurzaamheid)

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten?

Eén keer in de twee weken (behalve tijdens schoolvakanties)  vergadert de gemeenteraad. Bijna altijd op dinsdagavond. Deze avond heet de Avond van de Raad.  

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Deze besluiten worden voorbereid tijdens voorbesprekingen.

Tijdens de voorbespreking kunnen inwoners en bedrijven over het onderwerp van de bespreking hun mening geven.

Alle raadsvergaderingen vinden plaats in het Huis van de Gemeente (Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede). Een enkele keer wordt er op locatie vergaderd. Als dit het geval is wordt dat altijd van tevoren vermeld.