Drank- en horecavergunning

Om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen is een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor:

 • horecabedrijven
 • slijterijen
 • paracommerciële instellingen zoals:
  • sportkantines
  • buurthuizen
  • dorpshuizen

Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de persoon die de drank koopt deze ter plaatse opdrinken.

Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik ergens anders. De persoon die de drank koopt mag deze niet ter plaatse opdrinken.

Formulieren drank- en horecawet

Is er sprake van een nieuwe ondernemer?

U vraagt dan een nieuwe drank- en horeca-vergunning aan.

Dit is het geval:

 • Als u, als ondernemer, een bestaand horecabedrijf overneemt.
 • Als u een horecabedrijf begint in een pand waar nog geen horeca zat.
 • Als de rechtsvorm wijzigt.

Bijvoorbeeld: 

Uw horecabedrijf wordt geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (v.o.f.) en de rechtsvorm van uw horecabedrijf wijzigt in een besloten vennootschap (bv).

 • Voor de Drank- en Horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is.
 • U moet een nieuwe vergunning aanvragen.

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een (sport)kantine, buurthuis enzovoort.

Wat zijn de voorwaarden om een drank- en horecavergunning aan te vragen?

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent.
 • geen strafblad heeft.
 • beschikt over een "Verklaring Sociale Hygiëne".

Wat zijn de kosten?

Soort vergunning Kosten Artikel
Drank- en Horecavergunning
(zonder terras)
€ 546 art. 3 Drank- en Horecawet
Drank- en Horecavergunning
(met terras)
€ 676 art. 3 Drank- en Horecawet
Ontheffing € 87,30 art. 35 Drank- en Horecawet
Wijzigen bestaande vergunning
of aanhangsel
€ 128  
Deze kosten betaalt u voor het behandelen van uw aanvraag.

Hieronder leest u alvast welke stukken en formulieren u moet invullen en aanleveren.

Stukken die u moet meesturen:

 • Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet(model A, B of C).
 • “Verklaring van de leidinggevende” (bijlage bij model A). Iedere leiding-gevende vult persoonlijk de verklaring in ondertekent deze.
 • Een kopie van het paspoort of identiteitskaart van alle leidinggevenden.
 • Een kopie van het contract tussen u en de leidinggevende(n).
 • Bewijs van inschrijving in het Register Sociale Hygiëne. De gemeente controleert dit bij de aanvraag. U kunt het zelf ook nakijken op de website van SVH.
   
  • Of een verklaring vakbekwaamheid. (Als bedoeld in artikel 41.1 van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995).
    
  • Of een gewaarmerkte drank- en horecavergunning van voor 1996 waarop de leidinggevende als bedrijfsleider of beheerder staat genoemd.
 • Een uittreksel dat uw horecabedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
 • Een plattegrond van de indeling van uw horecabedrijf (schaal 1:100).
 • De Bibob-vragenlijst met verplichte bijlagen (model natuurlijke personen/model rechtspersonen).
 • De capaciteit van de mechanische ventilatie of van een lucht-behandelingsinstallatie.

 • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (model A).
 • Verklaring leidinggevende van het horecabedrijf (bijlage bij model A).
 • Vragenlijst Bibob. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Onder andere sportkantines, buurthuizen, dorpshuizen hebben de volgende formulieren nodig:

 • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (model B).
 • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij model B).
 • Vragenlijst Bibob. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners

Krijgt u een nieuwe leidinggevende?

 • Het zogenaamde “aanhangsel bij de drank- en horecavergunning” moet worden gewijzigd.
 • U geeft de nieuwe leidinggevende door met het meldingsformulier “wijziging aanhangsel leidinggevende drank- en horecavergunning”.
 • Elke nieuwe leidinggevende vult ook de “verklaring leidinggevende in”.

Nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, mag de leidinggevende aan de slag

De gemeente toetst de melding wel aan een aantal voorwaarden. Voldoet u niet aan de voorwaarden?

 • U krijgt hiervan bericht.
 • De leidinggevende mag dan niet meer als zodanig functioneren.