Exploitatievergunning horeca-bedrijf

Elk horecabedrijf moet een vergunning om exploitatievergunning hebben. (artikel 2.28 van  de Algemene Plaatselijke Verordening van Wijk bij Duurstede).

Aanvraagformulier exploitatievergunning (pdf, 381 KB)

Wanneer heeft u een exploitatievergunning nodig?

Om een horecabedrijf te mogen exploiteren heeft u een vergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank schenkt, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

U vraagt een exploitatievergunning aan als u:

 • een horecabedrijf overneemt.
 • een nieuw horecabedrijf wilt beginnen.  
 • een bestaande horecabedrijf wilt veranderen.
 • uw horecabedrijf wilt uitbreiden.
 • de vergunninghouder niet meer (in de functie van leidinggevende) bij u werkt.  

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken?

U heeft ook een drank- en horecavergunning nodig.

Meer informatie leest u op de pagina "drank- en horecavergunning".

Wat zijn de voorwaarden voor een exploitatie-vergunning horecabedrijf?

Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken om op de betreffende plek een horecabedrijf te beginnen.

Maakt het bestemmingsplan een horecabedrijf mogelijk?

De gemeente onderzoekt of het horecabedrijf de woon- en leefomstandigheden in de straat niet negatief/ontoelaatbaar beïnvloedt in het kader van de openbare orde. Ook bekijkt zij of de exploitant of leidinggevende niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.  Als dat niet het geval is, dan geeft de gemeente de exploitatievergunning af.

Wordt er in uw horecabedrijf ook alcoholische dranken geschonken?

U heeft dan ook een drank- en horecavergunning nodig.

Komt er bij uw  horecabedrijf ook een terras op de gemeentegrond?

U heeft dan ook een terrasvergunning nodig.

Naast het aanvraagformulier heeft u de volgende stukken nodig:

 • een kopie van het paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) waaruit rechtmatig verblijf in Nederland blijkt

 • een uittreksel dat uw horecabedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

 • een situatietekening

 • een plattegrond van het pand

 • een koop-/huurcontract

 • een kopie van het arbeidsovereenkomst leidinggevende(n)

 • de Bibob vragenlijst (pdf, 111 KB)

 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedere leidinggevende. U vraagt een VOG aan via de website van Justis.

Wat zijn de kosten?

Soort vergunning Kosten
Exploitatievergunning zonder terras € 373
Exploitatievergunning met terras € 501
Deze kosten betaalt u voor het behandelen van uw aanvraag.