Wat kost leerlingenvervoer?

Komt u in aanmerking voor leerlingen-vervoer

en bezoekt uw kind het reguliere basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs?

Dan kan het zijn dat u een drempelbedrag moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen. 

De bedragen voor het schooljaar 2022-2023

  • Gaat de leerling naar het reguliere basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs? Dan betaalt u een drempelbedrag.
    • Is uw verzamelinkomen in 2020 hoger dan € 27.900 dan is de eigen bijdrage € 571,00
  • U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Is de afstand van huis naar school voor primair onderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kan de gemeente een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen.