Ongediertebestrijding

In iedere woonomgeving komen ratten en ander ongedierte voor, zoals insecten of rupsen. De gemeente doet hier alleen iets aan bij extreme overlast in openbaar gebied. Extreme overlast meldt u bij de gemeente. Heeft u last van ongedierte in uw eigen huis of tuin? Bel dan een gespecialiseerd bedrijf. Deze vindt u in de gemeentegids.

De eikenprocessierups komt steeds meer voor in Nederland

U kunt door dit beestje veel last krijgen van jeuk. De gemeente zorgt voor de bestrijding van de rupsen in de gemeentelijke eikenbomen. Voordat de rupsen de boom kunnen aantasten, zal het nest worden leeggezogen. Heeft u last van jeuk? Spoel dan goed af met water en neem eventueel contact op met de huisarts of GGD.

Als er luizen in de bomen van de gemeente zitten, kan dit erg vervelend zijn

Toch is dit niet schadelijk en is de plakkerige substantie gemakkelijk te verwijderen. Daarom worden luizen meestal niet bestreden.

Snuitkevers kunnen een plaag voor uw tuin zijn

Deze kevertjes worden bestreden met aaltjes (insectparasitaire nematoden). U dient voor de bestrijding zelf een bedrijf in te huren. Kijkt u hiervoor in onze digitale gemeentegids.

Lees meer over de eikenprocessierups

Waterschappen werken aan uw veiligheid

De waterschappen in West- en Midden Nederland zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen. Deze zijn nodig om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten.

In de wet staat dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade. Dit is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden. Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. De opleiding, aansturing en uitvoering hebben de zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van:

  • Hollands Noorderkwartier
  • Amstel
  • Gooi en Vecht
  • Rijnland
  • Delfland
  • Schieland
  • de Krimpenerwaard
  • De Stichtse Rijnlanden.

Heeft u een muskus- of beverrat gezien?

Voorkom een rattenplaag. Ruim rommel op en laat nergens voedselresten zoals brood, achter.

De gemeente bestrijdt alleen wespennesten in het openbare gebied

En dan doen wij dat ook niet op alle plaatsen. De nesten worden alleen bestreden als er direct gevaar is voor mensen dus bijvoorbeeld op een speelplaats of vlakbij een voetpad. Wespen zijn namelijk ook nuttig: ze vangen 1,5 insect per uur. Voor de beeldvorming: een nest van 5000 wespen vangt dan zo’n 7500 muggen en vliegen.

Komt u een wespennest bij een speelplaats, langs een wandel- of fietspad tegen?

Meld dit dan bij de gemeente. De gemeente haalt dit wespennest dan zo snel mogelijk weg.

Heeft u een wespennest in uw eigen tuin?

Neem dan contact op met een ongediertebestrijder.

Meld een wespennest