Boeiende gesprekken over asielopvang in Wijk bij Duurstede

De eerste gespreksavond met inwoners over asielopvang verliep positief

Na een welkomstwoord en beknopte toelichting door wethouder Hans Buijtelaar, kregen aanwezigen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat asielopvang voor hen betekent. 

Aanleiding voor de avond is de Spreidingswet die op 1 februari 2024 in werking trad, waardoor onze gemeente van de Rijksoverheid de opdracht kreeg om asielopvang te organiseren. Het gaat om het realiseren van asielopvangplekken voor 152 mensen, waarvan 13 alleenstaande minderjarigen.

De wethouder kijkt tevreden terug op de avond: "Het was een waardevolle bijeenkomst waar verschillende inzichten werden gedeeld. Dat bracht interessante gesprekken op gang. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid en bijdragen van de aanwezigen. Dit helpt ons bij het vormgeven van de asielopvang in onze gemeente."

Inwoners denken verschillend over asielopvang

Sommige aanwezigen wilden graag helpen, anderen hadden hun bedenkingen bij het opvangen van asielzoekers. Een van de gespreksleiders zei hierover: "Het is normaal dat mensen verschillende meningen hebben. Maar door erover te praten, begrijpen we elkaar beter. Door de nieuwe wet komen er mensen naar onze gemeente. Nu moeten wij bedenken hoe we dat samen het beste kunnen regelen."

De gemeenteraad en het college van B&W vinden het belangrijk om inwoners te betrekken

Daarom zijn er tot 26 maart in elke kern bewonersavonden met veel ruimte voor een goed gesprek en het stellen van vragen. Naast deze avonden zijn er inloopspreekuren waar mensen individueel met medewerkers van de gemeente kunnen praten over dit onderwerp. Ook kunnen gedachten en zorgen over asielopvang worden gedeeld in een online enquête. 

Ook in gesprek over asielopvang?

Kijk op www.wijkbijduurstede.nl/asielopvang voor de exacte data of voor het invullen van de enquête.