Nieuw besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Blijkt na onderzoek van team Dienstverlening dat een persoon niet meer op het adres woont waar hij in de BRP staat ingeschreven? Dan mag het college volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP deze persoon uitschrijven uit de BRP als het adres onbekend is.  Meer informatie over het nieuw genomen besluit.