Provincie wijst meest kansrijke gebieden voor windenergie aan

Gebied bij Amsterdam-Rijnkanaal in Wijk bij Duurstede aangewezen als kansrijke plek

De provincie Utrecht onderzocht eind vorig jaar welke plekken in de provincie het meest kansrijk zijn voor windmolens. Bij de plekken die naar voren zijn gekomen, zit ook een locatie in de gemeente Wijk bij Duurstede. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen van Wijk bij Duurstede is volgens het provinciaal onderzoek een kansrijke plek om windenergie op te wekken.

De provincie Utrecht heeft een uitgebreid onderzoek (de PlanMER Windenergie) laten uitvoeren naar de milieueffecten van windmolens. Om te zorgen dat de mening van inwoners is meegenomen, betrok de provincie inwoners via een online raadpleging. Die werd door bijna 7000 deelnemers ingevuld. Daarnaast maakte de provincie gebruik van een burgerforum. Met de raadpleging en het forum konden inwoners hun mening geven over wat zij belangrijk vinden bij bepalen van geschikte plekken voor windmolens. Deze resultaten nam de provincie mee in de afweging om tot de meest kansrijke plekken te komen.

Kansrijk voor windenergie

De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft 27 gebieden aangewezen die het meest geschikt zijn voor windenergie. In de afweging is gekeken naar de mate van overlast voor inwoners, het effect op natuur, het aantal windmolens dat binnen de kaders past op een plek en of lokaal eigendom mogelijk is. Met het onderzoek naar kansrijke plekken wil de provincie meer windenergie mogelijk maken binnen de RES, de Regionale Energiestrategie.

In de RES worden afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie op land. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 en wordt de bijdrage aan het Klimaatakkoord ingevuld. Het doel voor de hele provincie is om voor 2030 in totaal 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken. Het aandeel van Wijk bij Duurstede aan de RES is ingevuld met 60 hectare zonnevelden die al zijn aangelegd of al zijn vergund. Sommige gemeenten binnen de provincie blijven achter in het opwekken van duurzame energie. Hierdoor ligt de RES niet op schema om de doelen voor 2030 te halen. Om de doelen voor het opwekken van extra duurzame energie wel te halen heeft de provincie nu kansrijke locaties voor windenergie aangewezen, waarvan één in Wijk bij Duurstede ligt.

De rol van Wijk bij Duurstede

De provincie is als overheid aan zet om windmolens te realiseren op kansrijke plekken. Ze vraagt de gemeenten om te laten weten welke rol zij daarin willen spelen. Wijk bij Duurstede moet aan de provincie Utrecht laten weten of ze het bevoegd gezag wil zijn voor de locatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Een voorwaarde daarvan is dat de gemeente daadwerkelijk aan de slag gaat met energieopwek op die plek. Door bevoegd gezag te zijn, heeft een gemeente meer lokale controle over de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld over de hoogte van de windturbines, de maximale hoeveelheid slagschaduw en de opbrengst voor omwonenden. Gemeenten hebben zes maanden de tijd om over de keuze voor het bevoegd gezag te beslissen.

In gesprek over lokale energieopwek

Naast bovengenoemd traject dat de provincie heeft doorlopen, start de gemeente in februari met een eigen participatieproces voor inwoners over de lokale opwek van energie. Hierin worden de inwoners onder andere bevraagd op de rol die de gemeente moet spelen bij de opwek van duurzame energie. Dit helpt de gemeenteraad bij het besluit over het bevoegd gezag. Inwoners kunnen meedoen door een digitale vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst presenteert het college in april aan de gemeenteraad. Voor de zomer moet de raad beslissen over haar rol in het bevoegd gezag rondom windenergie.

De vragenlijst maakt onderdeel uit van een breder gesprek met inwoners over de lokale opwek van duurzame energie. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Kijk dan op onze webpagina ‘Samen in gesprek over Wijkse energieopwek’.