Veel deelnemers bij onderzoek lokale opwek van schone energie

De gemeente Wijk bij Duurstede onderzoekt hoe we meer schone energie kunnen opwekken. Van 14 februari tot 6 maart konden inwoners met een vragenlijst laten weten wat zij hierbij belangrijk vinden. In totaal gaven 2143 inwoners hun mening. Wethouder duurzaamheid Hans Buijtelaar: ‘Dit onderzoek geeft een goed beeld van zorgen en kansen die leven in de Wijkse samenleving.’ 

Deze week ontving de gemeenteraad het rapport met resultaten, conclusies en adviezen van Populytics. Dit onderzoeksbureau stelde het onderzoek op in opdracht van de gemeente. Met een online vragenlijst en in straatgesprekken werd inwoners gevraagd wat zij als kansen, (on)mogelijkheden, zorgen en randvoorwaarden zien bij de opwek van schone energie. Ook werd hen gevraagd hoe ze kijken naar de rol van de gemeente bij de opwek van windenergie.

‘Hoge opkomst een mooi resultaat’

Wethouder duurzaamheid Hans Buijtelaar is tevreden met de opkomst. “Met 2143 deelnemers is dit een opkomst van bijna 10 procent van de inwoners boven de 12 jaar. Dit is een heel mooi resultaat. Vergeleken met andere gemeenten die een soortgelijk onderzoek lieten uitvoeren, is het aantal deelnemers in Wijk bij Duurstede zeer hoog. Ik ben blij dat zoveel mensen hun mening hebben gegeven. Het onderwerp raakt ons allemaal.” 

Waarom een onderzoek naar duurzame energie

In 2050 wil de gemeente Wijk bij Duurstede alle energie die we gebruiken schoon opwekken. Dit is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren en om voor energie minder afhankelijk te zijn van andere landen. Maar vooral om klimaatverandering te helpen tegengaan. Over hoe we dit gaan doen, zijn veel keuzes te maken. Er zijn verschillende manieren om duurzame energie op te wekken. Deze hebben invloed op de omgeving. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar besloten om een participatietraject te organiseren over dit thema. 

Daarbij besloot de provincie eerder dit jaar om een gebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal aan te wijzen als kansrijke plek voor windenergie. Daarom is ook aan inwoners gevraagd wat ze van de gemeente verwachten bij de opwek van windenergie. Dit helpt de gemeenteraad om te bepalen hoe ze met het besluit van de provincie om moet gaan.

Geen eenduidige uitkomst over manier van duurzame opwek

Wethouder Hans Buijtelaar: “De antwoorden die we gekregen hebben zijn heel divers. Het geeft een goed beeld van de zorgen die leven in de Wijkse samenleving, maar ook wat mensen als kansen zien. Het geeft inzicht in welke overwegingen zij maken in hun keuzes en wat daarin voor hen belangrijk is.”

Zo hadden in de uitvraag veel deelnemers een voorkeur voor keuzes die weinig negatieve invloed hebben, zoals energiebesparing, zonnepanelen op daken van bedrijven en waterkracht. Over kernenergie, windenergie en biovergisters zijn de meningen verdeeld. 

Voorstanders van windenergie vinden wind een efficiënte en effectieve energiebron. Tegenstanders van windenergie maken bezwaar tegen de verwachte overlast of maken zich zorgen over het landschap. Voorstanders van kernenergie vinden het een bron die weinig overlast veroorzaakt. Tegenstanders vinden kernenergie onzeker of hebben bezwaar tegen kernafval.

Regie houden en overlast windenergie beperken

Bij de vraag wat inwoners verwachten bij het maken van keuzes over windmolens, verdeelden deelnemers punten over tien opties. Voor veel deelnemers is het belangrijk dat de gemeente de regie behoudt. Zo kan de gemeente voorwaarden en grenzen stellen aan zaken die veel inwoners belangrijk vinden. Zoals het beperken van overlast of het zorgen dat de winst bij inwoners terecht komt. Een deel van de deelnemers wil dat de gemeente aandringt bij de provincie dat er geen windmolens komen. De optie om als gemeente niets te doen en de beslissing over windmolens geheel over te laten aan de provincie, kreeg de minste punten. 

Het vervolg: in gesprek met inwoners

Met het rapport is de eerste fase van het participatietraject over duurzame opwek afgerond. Nu start de gemeente met de voorbereidingen voor het vervolg. Na de zomer volgen gesprekken met inwoners. Hierin gaat de gemeente dieper in op duurzame opwek. Bijvoorbeeld onder welke voorwaarden bepaalde opwekvormen in aanmerking komen. Wilt u hierover meepraten? Meld u aan via de website van de gemeente. Hier vindt u ook het onderzoeksrapport.