Omgevingsloket

Nieuwe Omgevingswet naar verwachting 1 juli 2023 van kracht

Vanaf 1 juli 2023: van 26 wetten naar 1 Omgevingswet via 1 loket 

De gemeente wil dat iedereen prettig en veilig kan wonen in zijn eigen dorp of buurt. Een toekomstbestendige leefomgeving, met een goede balans tussen natuur, water, recreatie en wonen is hierbij belangrijk. Het uitgangspunt is voldoende ruimte om te:

 • spelen
 • sporten
 • wandelen
 • genieten van de natuur om ons heen
 • ondernemen.

Om dit te bereiken is het nodig afspraken te maken met elkaar over wat er waar kan.

Wat verandert er na 1 juli 2023?

De omgevingswet vervangt voor een groot deel de wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Wilt u een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van een dakkapel?
 • het (ver)bouwen of uitbreiden van uw woning?
 • het bouwen van een schuur of misschien wel meerdere woningen?
 • het vestigen of uitbreiden van een bedrijf?

Bij al deze plannen en ontwikkelingen krijgt u te maken met de Omgevingswet. We leggen graag uit hoe dit werkt.

Waar zorgt de Omgevingswet voor?

Het zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. De wereld verandert steeds. We kijken daarom zorgvuldig naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. Tegelijk moet het ook ruimte bieden aan ontwikkeling voor inwoners en ondernemers met innovatieve en inspirerende ideeën of plannen.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner of ondernemer?

Iedereen die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Van aanvraag tot zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Wijk bij Duurstede.

Alle vergunningsaanvragen moeten vanaf 1 juli 2023 worden ingediend via het Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket waar overheden (zoals Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) samenwerken. Hier vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft.

Het betekent niet dat we op 1 juli al helemaal klaar zijn. Ook daarna blijven we ons inzetten om onze dienstverlening in het kader van de Omgevingswet verder te verbeteren.

Waar gaat de Omgevingswet over?

 • Het (ver)bouwen van woningen, kantoren en andere gebouwen.
 • Het aanleggen van wegen over land en water.
 • Het doen van aanpassingen aan het landschap.
 • Het behouden van natuur en geschiedenis (cultureel erfgoed).
 • Letten op de gezondheid en veiligheid. De plannen mogen bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken. Denk aan vervuiling of aan mensen in een rolstoel die minder makkelijker ergens komen.

Meer weten? Bekijk de video.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2023 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2023 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2023: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

 • Eén Omgevingswet
  Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u:
  • welke plannen er al zijn voor een bepaalde locatie of gebied.
  • welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • snel of een vergunning of melding nodig is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  U hoeft maar één vergunning aan te vragen. Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.

Wit u meer weten over de Omgevingswet?

Meer informatie vindt u op de website van: