Fase 2: wat is waardevol, wat moet veranderen en wat ontbreekt er nog in elke kern?

In fase 2 zijn twee producten opgesteld:

  • De Kernen Atlas. Deze bundelt alle informatie over de kernen, afkomstig uit gemeentelijke beleidsplannen en onderzoeken van de regio (U10 en U16) of provincie Utrecht.
  • Het werkdocument ‘Gebiedskwaliteiten & Opgaven’. Hierin zijn voor de drie Wijkse kernen de huidige gebiedskwaliteiten en de hoofdopgaven voor de toekomst beknopt opgeschreven en per kern op kaart gezet.
Kernen Atlas Werkdocument Gebiedskwaliteiten & Opgave (pdf, 15 MB)